Bạn có biết?

Đăng ký thành viên giúp bạn dễ dàng xóa sửa tin bạn đã đăng.

Hãy làm theo các bước sau

1. Đăng ký thành viên của trang web.

2. Kích hoạt tài khoản bằng click vào url trong email bạn nhận được.

3. Đăng nhập vào trang web.

4. Đăng tin, xóa sửa những tin bạn đã đăng.

Trân trọng cảm ơn!